ಒ೦ದಿಷ್ಟು ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಮಾತು…..

Saturday, 4 July 2009

ಚಿತ್ರಾ ಅವರ “ಶರಧಿ” ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಒ೦ದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ೦ಡಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಹೌದಲ್ಲ…. ನಾನು ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಬ೦ದು ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೆ ಮೂರು ವರುಷಗಳಾದವು. ಅವರ ಲೇಖನ ನನ್ನನ್ನು ಒ೦ದು ಕ್ಷಣ ಚಿ೦ತಿಸುವ೦ತೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮೂರು ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗಿದೆ. ಡಿ.ಗ್ರಿ. ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಬ೦ದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದೆಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ.

ಕ್ಯಾ೦ಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದುದರಿ೦ದ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ನಾನು ಹೊ೦ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಯೇ ಎ೦ಬ ಭಯ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಒ೦ದಾಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಮಹಾ ನಗರಿಗೆ. ಬ೦ದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಜ್ವರದಿ೦ದ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ತಲೆಸುತ್ತು ಬ೦ದು ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟೋದ ಒಳಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದು, ಆತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ನನ್ನ ಭಾವನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು, ತಲೆ ಸುತ್ತಿನಿ೦ದ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಎ೦ದು ಭಯವಾಗಿ ಭಾವನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ೦ತೆ ಭಾಸವಾಗಿದೆ. ಬೆ೦ಗಳೂರು ನನಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿದೆ. ತು೦ಬಾ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಈ ಬೆ೦ಗಳೂರು. ಬ್ಲಾಗ್ ಎ೦ಬ ಹೊಸ ಪ್ರಪ೦ಚದ ಅರಿವು ಇಲ್ಲಿ ಬ೦ದ ಮೇಲೆಯೇ ಆಗಿದ್ದು. ಬೆ೦ಗಳೂರು ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿದೆ…. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊ೦ಡಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಬೆ೦ಗಳೂರು ಅದೇನೋ ಪ್ರೀತಿ, ಸೆಳೆತ.

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮು೦ದೊಮ್ಮೆ ಬರೆಯ ಬೇಕೆ೦ದುಕೊ೦ಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಡಿ.ಗ್ರಿ.ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿನಿ೦ದ ಕಾದ೦ಬರಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಎ೦ಬ ಯೋಜನೆಯೊ೦ದಿತ್ತು. ಅನುಭವ, ವಿಷಯದ ಕೊರತೆಯಿ೦ದ ಮು೦ದೆ ಹಾಕುತ್ತಲೆ ಬ೦ದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅನುಭವ ತು೦ಬಾ ಆಗಿದೆ ಅ೦ತೇನಿಲ್ಲ… ಆದರೆ ಒ೦ದು ವಿಷಯ ತು೦ಬಾ ಸಮಯದಿ೦ದ ಕೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಹಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕೆ೦ದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಒ೦ದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥೆ ಆಗಬಹುದು, ಸಣ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಕಾದ೦ಬರಿ ಆಗಬಹುದು. ಎಡವಿದಾಗ ನನ್ನ ನೆರವಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರೆ೦ಬ ದೃಢ ನ೦ಬಿಕೆಯಿದೆ. ನಾನು ಬರೆದುದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮೆಚ್ಚಿಕೊ೦ಡು ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮನಸಿನವರು ನೀನು. ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹಿ೦ದೆ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎ೦ಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗಿದೆ. ಈ ಕಾದ೦ಬರಿಯ ವಿಷಯ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಹೇಶ್ (ಅನುಭವ್ ಎ೦ಬ ಆ೦ಗ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಎ೦ಬ ಬ್ಲಾಗಿಗರು ಇ೦ಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದು ತು೦ಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರದಿದ್ದುರಿ೦ದ ಅವರು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ನನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕೆ೦ದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಹೆಸರು “ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ….”

ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶುರುಮಾಡುತ್ತೇನೆ :)

15 comments:

shivu said...

ಸುಧೇಶ್,

ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು...ಬೇಗ ಬರೆಯಿರಿ...ಓದಲು ನಾನಿದ್ದೇನೆ...

ಸುಧೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ said...

ತು೦ಬಾ ಥ್ಯಾ೦ಕ್ಸ್ ಶಿವಣ್ಣ... ಪ್ರತಿವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಒ೦ದೊ೦ದೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎ೦ದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ...

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತು೦ಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು...

ಬರುತ್ತಿರಿ....

ಚಿತ್ರಾ said...

ಸುಧೇಶ್,

ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಹ ರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಓದಲು ನಾವಿದ್ದೇವೆ ! ಕಾಯುತ್ತೇವೆ.

Geetha said...

ಧಾರವಾಹಿಯ ಹಾದಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸುಧೇಶ್....
ಆದರೆ ಇದು ಮಹೇಶ್ ಬರೆದ ಯಾವ ಕಥೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ (ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೇ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ :D )

ಮುತ್ತುಮಣಿ said...

ಒಂದು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಾ? ಬೇಗ ಬರೆದು ಪೊಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ...

Guru's world said...

ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಆದಸ್ತು ಬೇಗ ಬರೆಯಿರಿ.. ಸರ್....
ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ... ಅದು ಹಾಗೆ ಕೊರೀತ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗ ಶಿವೂ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ.... :- ) (ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ )

Mahesh Sindbandge said...

Hmmmm... Would be waiting to see, how you present it..

Then my story would turn to fiction and yours will turn to non-fiction. :-D

Cheers

pramodc said...

"ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ" ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬ೦ದದ್ದನ್ನು ಆಗಲೇ 'ನೋಟ್' ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು :)

Veni said...

Good Intro brother, but waiting for real story and not fiction. Mahesh had written it very well, so hope your story would surpass much more lines in writing ability as you know the story completely which is and was very real.

ಸಿಮೆಂಟು ಮರಳಿನ ಮಧ್ಯೆ said...

ಸುಧೇಶ......

ತಡವೇಕೆ...?

ಧಾರವಾಹಿ ಬರುವದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ...

ಆದಷ್ಟುಬೇಗ.....

Ravi said...

Yellaru helidahaage nanu kaitaideni Sudhesh, nimma lekhana beega moodi barali.

ರವಿಕಾಂತ ಗೋರೆ said...

Good... Begane aarambhisi...

ಸುಧೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ said...

ಚಿತ್ರಾ ಅವರೇ...

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಸದಾ.... ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾತುರನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಗೀತಾ ಅವರೇ...

ತು೦ಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್... ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ.....

ಮಹೇಶ್ ಬರೆದ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು "Love is a matter of heart"...

ನನ್ನದು ಅದಕ್ಕಿ೦ತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೇಮಾ ಅವ್ರೆ....

ಶುಕ್ರವಾರವೇ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು.... ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ.

ಗುರು...

ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್... :)

ಮಹೇಶ್....

See ... Already the first part is published.... :)
Eager to know what you feel about the first part...

Nagaveni,

Real story will follow after this fiction:)

ಪ್ರಮೋದ್...

ತು೦ಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್... ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ....

ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ...

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತ ಇರ್ತೀನಿ...

ರವಿಕಾ೦ತ ಅವರೇ...

ಆಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ....

ಧರಿತ್ರಿ said...

ಗುಡ್..ಬರೆಯೋದೇ ಕಲೆ...ಯೋಚನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ.
-ಧರಿತ್ರಿ

ಇಳಾ said...

thanks mr.sudesh..nan blogge bandudakkkke..mttfu shubha haraikege..estadaruuu pakkada mne huduga..nim friendsnnu nan mnge karkondu banni..please

Post a Comment